Ενεργοποιείται η Ενεργειακή Κοινότητα Βλάστης

Publication date: Aug. 14, 2019, 12:14 a.m.

Στην Ετήσια Τακτική Γενική Συνέλευση, που πραγματοποιήθηκε στην Βλάστη την Κυριακή 28/7/2019, αποφασίσθηκε η τυπική έγκριση εγγραφής ως Ιδρυτικών Μελών του Δήμου Εορδαίας δια της Τοπικής Κοινότητας Βλάστης, όπως και επτά άλλων Ιδρυτικών Μελών Επαγγελματιών της Βλάστης που για τυπικούς λόγους, δεν είχαν συμπεριληφθεί στους αρχικούς ιδρυτές και έτσι ο αριθμός των Μελών ανήλθε στους τριάντα τρεις (33). Παράλληλα εγκρίθηκαν τα πρώτα έργα Σταθμών Ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας και άλλα καινοτόμα Έργα προώθησης τής Αλληλέγγυας Οικονομίας σε συνεργασία και έγκριση από την νέα Δημοτική Αρχή Δήμου Εορδαίας και τον νέο Πρόεδρο της Τοπικής Κοινότητας Βλάστης.

Το πρώτο έργο ηλεκτροπαραγωγής από Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας ισχύος 1 MW, αρχίζει τις εργασίες εγκαταστάσεώς του εντός των προσεχών ημερών και αναμένεται να έχει ολοκληρωθεί εντός του προσεχούς μηνός Σεπτεμβρίου 2019. Στην ίδια Γενική Συνέλευση αποφασίσθηκε η συγκρότηση τριών Επιτροπών, Επιστημόνων και Ειδικών, προς υποβοήθηση τού έργου του Διοικητικού Συμβουλίου, αποτελούμενες από μέλη της Ενεργειακής Κοινότητας, με πρώτη την Τεχνική Επιτροπή υπό τον διακεκριμένο Καθηγητή Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης κ. Φάνη Παυλίδη, δεύτερη την Οικονομική Επιτροπή υπό τον έμπειρο Οικονομολόγο κ. Ευάγγελο Σιδέρη και τρίτη συμβουλευτική Επιτροπή υπό τον εξειδικευμένο στον αντικείμενο Δικηγόρο κ. Αθανάσιο Πατσίκα.

Τέλος και προς έμπρακτη υλοποίηση των σκοπών του νόμου περί Ενεργειακών Κοινοτήτων και του νόμου για την προώθηση της Αλληλέγγυας Οικονομίας προς όφελος της Τοπικής Κοινωνίας της Δυτικής Μακεδονίας, ανατέθηκε στο Διοικητικό Συμβούλιο να εξετάσει αιτήσεις ενδιαφερομένων που διαθέτουν τις προϋποθέσεις του νόμου και του καταστατικού (να έχουν δηλαδή αποδεδειγμένη σχέση με την Δυτική Μακεδονία γενικά, ως φυσικά ή νομικά πρόσωπα ή Αυτοδιοίκηση και να μη συμμετέχουν σε άλλη Ενεργειακή Κοινότητα, πλην της Αυτοδιοίκησης) για να εγγραφούν ως νέα μέλη και με καταβολή μετρητοίς 1500€ ανά μερίδα Συνεταίρου, με μία ελάχιστη και υποχρεωτική και προαιρετικά άλλες, μέχρι του 20% του καταβεβλημένου κεφαλαίου (40% για τους Ο.Τ.Α) και υπό τελική έγκριση από την επόμενη Γενική Συνέλευση. Δικαίωμα αναλήψεως νέων Εταιρικών Μερίδων έχουν και οι παλαιοί Συνεταίροι με καταβολή της ίδιας τιμής των 1500€, ανά νέα Μερίδα, ενώ θα διαθέτουν μία μόνο ψήφο στην Γενική Συνέλευση αδιαφόρως του αριθμού των Μερίδων τους που επιτρέπει ο νόμος και το καταστατικό. Αρμόδιος για κάθε σχετική πληροφορία είναι ο Γενικός Γραμματέας της Ενεργειακής Κοινότητας Βλάστης κ.Ιωάννης Τζιούμαρης τηλ. 6976644512 και email: ekvlasti@gmail.com.

Όπως μας πληροφόρησε ο Πρόεδρος της Ενεργειακής Κοινότητας Βλάστης κ.Μελάς Γιαννιώτης, θα ακολουθήσουν άλλα έργα καινοτομίας, με βάση τις Ανανεώσιμες Πηγές Ενέργειας, αλλά και έργα έμπρακτης προώθησης της Αλληλέγγυας Οικονομίας με δημιουργία μόνιμων θέσεων εργασίας στην περιοχή αμέσως μετά την ανάληψη καθηκόντων της νέας Δημοτικής Αρχής Δήμου Εορδαίας και αντίστοιχων αποφάσεων αυτής σε στενή συνεργασία με την Ενεργειακή Κοινότητα Βλάστης προς ανάπτυξη της ορεινής αυτής περιοχής.

Πηγή: e-ptolemeos.gr